Pomagamy Seniorom


Misją Fundacji „SeniorPlus” jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich.

tel. 511-161-785

Współpraca

Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego.

Edukacja i profilaktyka

Fundacja „SeniorPlus” zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa.

Aktywność fundacji

Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem konopi na wykład prof. dr hab. n. med. Wojciecha Piekoszewskiego , profesora nauk medycznych, specjalisty toksykologii absolwenta Akademii Medycznej w Krakowie. Jednego z najwybitniejszych dydaktyków i naukowców w zakresie toksykologii oraz analityki toksykologicznej i farmaceutycznej w Polsce.

Kontakt