Pomagamy Seniorom


Misją Fundacji „SeniorPlus” jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich.

tel. 511-161-785

Współpraca

Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego.

Edukacja i profilaktyka

Fundacja „SeniorPlus” zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa.

Aktywność fundacji

Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci.

Naszym głównym celem jest zrzeszenie środowiska pacjentów, lekarzy oraz specjalistów w celu dostarczenia rzetelnych informacji w tematyce Cannabis. Niesiemy pomoc medycznym użytkownikom Cannabis na całym świecie, głównie poprzez wiedzę, informację, a także pomoc z siecią produktów. Informacje,którymi się dzielimy,pochodzą z uniwersytetów, szpitali, laboratoriów, jak również od ponad 16 000 tys. użytkowników (pacjentów) Cannabis Oil. Współuczestniczymy w prowadzeniu badań nad jedną z aktywnych substancji w Konopiach jaką jest Cannabidiol (CBD). Badania prowadzone są w Holandii w kierunku likwidowania stanów lękowych i niepokoju. Dzięki działaniom organizacji Lekarze i Instytucje Naukowe ponownie zainteresowały się rośliną oraz jej medycznymi właściwościami.Tworzymy projekt, który ma na celu przynieść brakujące ogniwo edukacji o Cannabis w Polsce.
 
Zapraszamy w ramach Akademii Cannabis wszystkich zainteresowanych tematyką konopi  na wykłady naszej kadry naukowej pod kierownictwem  profesora dr hab. n. med. Wojciecha Piekoszewskiego , profesora nauk medycznych  , specjalisty toksykologii absolwenta Akademii Medycznej w Krakowie. Jednego  z najwybitniejszych dydaktyków i naukowców w zakresie toksykologii oraz analityki toksykologicznej i farmaceutycznej w Polsce . 

Kontakt