Biuro Kraków, 30-663, ul. Wolska 6/37
++48 511 161 785, +12 359 52 57
biuro@seniorplus.org.pl

Leczenie Depresji i Stanów Lękowych z VR TierOne

Urządzenie medyczne VR TierOne zostało stworzone jako pomoc terapeutyczna

Z przeglądu najnowszych danych przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że:
- w chwili obecnej depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie
- w roku 2020 stał się drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata z uwagi na pandemię Covid19
- już teraz depresja stanowi najpoważniejszą przyczynę zaburzeń w życiu ludzi.
 

Szukamy alternatywnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia

Leczenie Depresji – Stanów Lękowych z VR TierOne

Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego. 

REALIZUJEMY ZAM0WIENIA W 24h

Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci.

Forma Micelarna oleju Konopnego to przyłość Medycyny XXI w

Okres starości to często czas doświadczania różnego rodzaju niekorzystnych zdarzeń i strat, takich jak żałoba po odejściu bliskich osób, izolacja społeczna, przejście na emeryturę, utrata statusu społeczno-ekonomicznego oraz bezpieczeństwa finansowego, utrata zdolności samodzielnego życia (w wyniku przewlekłych chorób, niesprawności fizycznej lub pogorszenia funkcji poznawczych), konieczność instytucjonalizacji. Są to niekorzystne uwarunkowania psychospołeczne sprzyjające częstszemu występowaniu u osób starszych zaburzeń depresyjnych

VR TierOne został przebadany pod kątem leczenia depresji i lęków u podopiecznych w wieku senioralnym.

Urządzenie medyczne VR TierOne zostało stworzone jako pomoc terapeutyczna dla pacjentów, lekarzy, psychologów, rehabilitantów i terapeutów. Stanowi rozwiązanie dla osób zmagających się z depresją i stanami lękowymi także w następstwie ciężkich chorób. Nasze badania naukowe pokazały, że VR TierOne pomaga w rehabilitacji psychofizycznej pacjentów po: COVID-19, zawale, udarze, w depresji. VR TierOne z powodzeniem pomoże zadbać o dobrostan psychiczny zarówno zestresowanych pracowników, jak i podopiecznych domów opieki.
                 https://www.youtube.com/watch?v=DACH0OUkff8
  Z przeglądu najnowszych danych przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że:
– w chwili obecnej depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie
– w roku 2020 stał się drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata z uwagi na pandemię Covid19
– już teraz depresja stanowi najpoważniejszą przyczynę zaburzeń w życiu ludzi. Więc należy się zastanowić nad terapią skojarzoną przy łączeniu CBD gdyż jak nam wiadomo to prowadzone w ostatnich latach badania nad CBD dowodzą, że wpływa korzystnie na organizm ludzki w przypadku łagodzenia ataków epilepsji, zaburzeń nastroju, lęków czy depresji.

 stworzono ponieważ zrozumiano , że ciało choruje razem z duszą. Choroby somatyczne i depresja mogą współistnieć i oddziaływać na siebie niekorzystnie. Dowiedziono badaniami naukowymi, że leczenie depresji i stanów lękowych także po ciężkich chorobach jest możliwe i skuteczne dzięki VR TierOne.
Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać. Depresja to choroba, która objawia się przewlekłymi zaburzeniami nastroju (tzw. zaburzeniami afektywnymi). Według WHO dotyka około 10 procent populacji; w Europie to aż 30 procent. Depresja dwa razy częściej występuje u kobiet niż mężczyzn. Osoby, które nie doświadczyły depresji, często są przekonane, że zaburzenia depresyjne to jedynie fanaberia “słabych” ludzi. Jest to, oczywiście, nieprawda (i w dodatku krzywdzący osąd). Większość osób cierpiących na depresję, gdyby mogło, z pewnością wybrałoby radosne, zwyczajne życie.
Depresja to nie tylko zmiany nastroju. Do zaburzeń psychicznych dołączają objawy somatyczne, czyli cielesne. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu.
Objawy depresji to: obniżony nastrój, anhedonia (niezdolność do odczuwania przyjemności), niska samoocena, brak poczucia sensu, trudności w koncentracji, kłopoty z podejmowaniem decyzji, męczliwość, mniejsza aktywność, poczucie winy, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, bóle i zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, myśli o śmierci i samobójstwie.
W ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Centra Zdrowia Psychicznego powinny być wyposażone w innowacyjne urządzenie do Leczenia Depresji i Stanów Lękowych https://www.youtube.com/watch?v=KnyKCeN1xpo   

new link

To był udany Rok 2020 wiele się wydarzyło ! Wiele się jeszcze wydarzy w tym nadchodzącym 2021 roku bo wprowadzamy na rynek produkty, urządzenia, które skutecznie będą pomagały ludziom borykającym się z depresją, demencją czy też z obniżoną odpornością czy innymi schorzeniami wieku starczego ! A wszystko to dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 

Kontakt