Aktywność Osób Starszych w 2020r.


Misją Fundacji „SeniorPlus” jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich. AKTYWIZACJA - EDUKACJA - INTEGRACJA środowiska osób starszych to nasz prorytet !!!

tel. 511-161-785
ZAPRASZAMY do udziału w Konkursie Seniorów i NGO-sy

Współpraca

Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego.

Szukamy alternatywnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia

NASI PARTNERZY PROGRAMU

Zostaliśmy Ambasadorem firm produkujących naturalne preparaty na bazie oleju konopnego CBD

TCF HUB Centrum Sportu i Integracji jest miejscem integracji społecznej i kulturalnej.  

Aktywność fundacji

Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci.

Forma Micelarna oleju Konopnego to przyłość Medycyny XXI w

Ogólnopolski Konkursu  Senior  500+….. 750+….. 1000+……..
Celem Konkursu jest promocja Mikstury Długowieczności z olejem Konopnym CBD Ojca Klimuszko a także aktywizacja oraz poprawa komfortu życia osób, które     ukończyły 50+ /60+ /70+lat i chciałyby uzyskać dodatkowe pieniądze bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Organizatora, bez zaangażowania własnyc środków przy wasparciu Fundacji SeniorPlus bez żadnych formalności z wyjątkiem zgłoszenia sie do Konkursu. Seniorzy nie są zobowiązani do jakichkolwiek działań, a jedynie uprawnieni do nagród i rabatów na zasadach określnych w regulamini Konkursu, który umieszczony jest na naszej stronie poniżej. Zapraszamy do współpracy fundacje, kluby seniora, UTW oraz wszelkie organizacje zajmujące się osobami starszymi, zainteresowane celami konkursu.  Osoby zainteresowane udziałem po zgłoszeniu na maila: generalny@o2.pl otrzymają Formularz Uczestnika !  Lub można go pobrać pod Regulaminem Konkursu.                          

Pobierz formularz

Kontakt