Biuro Kraków, 30-663, ul. Wolska 6/37
++48 511 161 785, +12 359 52 57
biuro@seniorplus.org.pl

Programy – Projekty

Problem tkwi m.in. w tym, że w Polsce nie wypracowano dotychczas żadnego rozwiązania systemowego, zapewniającego powszechną, ciągłą i właściwą opiekę wszystkim potrzebującym jej obywatelom.

W roku 2004 opracowaliśmy program Akademia Zdrowych Pleców w ramach, którego wspólnie z firmą OPIW wyposażyliśmy 420 szkół w zestawy korekcyjne. W ramach autorskiego programu AZP przeprowadzono wiele spotkań edukacyjnych ze szkołami, samorządami. Zbadano tysiące dzieci z czego jasno wynikało , że  na te dolegliwości mięśniowo – szkieletowe cierpi aż 9 milionów Polaków, spośród których za kilka lat około 40 proc. nie będzie zdolnych do pracy. Tylko w 2006 -2007 roku 40%  proc. orzeczeń  o rencie inwalidzkiej wydano właśnie z powodu chorób mięśniowo  szkieletowych.  Ból kręgosłupa , w szczególności odcinka lędźwiowego, uznano za schorzenie cywilizacyjne. Osoby zaangażowane w Fundację SeniorPlus to osoby, które przez ostatnie 15-cio lecie wniosły wielki wkład w to by znaleźć skuteczne urządzenia, metody zapobiegające tym zjawiskom. Chętnie podzielimy się wiedzą z tymi, którzy będą zainteresowani zmniejszeniem tego zjawiska.

Rada Programowa „Akademia Zdrowych Pleców” powołana przez Dyrektora Generalnego Promocji Rehabilitacji Polskiej w roku 2004
RADA KONSULTANTÓW
Ryszard Bujak – Dyrektor Generalny Promocji Rehabilitacji Polskiej
 prof. dr hab. n. o kult. fiz. Jacek Wilczyński Przewodniczący – UJK Kielce
 prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk Wiceprzewodniczący Rady – Kraków
 prof. dr hab.n.med. Jan Szczegielniak – Opole
 prof. nadzw. dr hab. Krystyna Górniak – B. Podlaska
 prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha – N. Targ
 dr n. K. F. Tomasz Szurmik – Bielsko Biała
 dr n. K F Dariusz Milko – Jelenia Góra
 dr n.K.F. Józef Węglarz, – Tarnów
 dr n. med. Grzegorz Gałuszka – Kielce
 dr n. med. Grzegorz Mańko – Kraków
 dr n. K. F. Marzena Wiernicka – Poznań
 dr n. K. F. Andrzej Szczygieł – Kraków
 dr Wiesław Wojtanowski -Tarnów

RADA DIAGNOSTYCZNA
 Prof. Jerzy Przybylski – Wrocław
 Dr Karol Bibrowicz – Wrocław
 dr Jan Rybak – Poznań
 dr Renata Żabecka – Nowy Sącz
 dr Waldemar Mieszała – Oleśnica
 dr Mirosław Mrozkowiak – Olsztyn
 mgr Jerzy Miśkiewicz – Starachowice

PATRONAT SAMORZĄDOWY


Wielofunkcyjny system ergonomiczny chroniący nas przed schorzeniami kręgosłupa Rok 2004 to rok współpracy z dr Jarosławem Jawnym
w ramach, której powstał kompaktowy system dr Jawny, który spełnia wszelkie warunki ergonomiczne , niedopuszczający do deformacji kręgosłupa co w przypadku długiego siedzenia czy też pracy przy komputerze jest bardzo ważne.

Ogólnopolska Karta Seniora

Misją Fundacji „SeniorPlus” jest działanie na rzecz : zwiększenia świadomości zdrowotnej Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich. Fundacja „SeniorPlus” zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa. Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci, by wspólnymi siłami zmieniać niekorzystne statystyki. Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia.

FUNDACJA SeniorPlus aktywnie działa na rzecz osób Starszych od roku 2014 w składzie :
 • Prezes Zarządu Ryszard Bujak – Koordynator Rady
 • Dr Grażyna Kołomyjska – Przewodnicząca Rady
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zięba – Wiceprzewodniczący Rady
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski specjalista toksykologii, analityki toksykologicznej i farmaceutycznej w Polsce.
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk – Prorektor KWSPZ
 • Prof. ndzw. dr hab. Dariusz Mucha – Zakład Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy
 • dr n.med. Jarosław Sawka specjalista medycyny sportowej, rehabilitacji medycznej, medycyny ratunkowej, medycyny paliatywnej. Ordynator Sanatorium DEDAL w Polańczyku. Adiunkt Uczelni Państwowej w Sanoku
 • dr Jarosław Jawny – Wrocławskie Centrum Terapii Kręgosłupa
 • dr Adrian Kużdżał – Fizjoterapia – rehabilitacja. medyczna Ars-Medica
 • dr inż. Anna Przybyłek-Boraczyńska – Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw
 • dr Aleksander Bator – Fizjoterapia – rehabilitacja Physio-Clinic
 • dr n. med. Janusz Chechelski – Internista, fizjoterapia Kudowa Zdrój
 • mgr inż. Paulina Kostrz – Wiceprezes Fundacji
 • mgr Przemysław Sekuła – Kinessia Osteopatia – Rehabilitacja
 • mgr Marek Łach – Grota Solno – Jodowa Galos
 • mgr Grażyna Łopatka – Specjalista rehabilitacji leczniczej

Rada Konsultantów Fundacji „SeniorPlus” zwana dalej Radą Konsultantów działa na podstawie uchwały podjętej przez Fundatorów.
W 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultantów Fundacji w Grocie Solno Jodowej w Krakowie