Akademia Cannabis Tel:511161785

Kannabinoidy

Tworzymy projekt, który ma na celu przynieść brakujące ogniwo edukacji o Cannabis w Polsce. Zapoczątkuje cykl szkoleń, wykładów dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów osób starszych jak również dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką oraz produktami na bazie konopi. Opiekunem naukowym programu szkoleniowego będzie prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski , profesor nauk medycznych, specjalista toksykologii absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Jeden z najwybitniejszych dydaktyków i naukowców w zakresie toksykologii oraz analityki toksykologicznej i farmaceutycznej w Polsce . Fundacja SeniorPlus zostając Ambasadorem ma możliwość dokonywania zakupów po specjalnych cenach dla swoich klientów jak również dla Klubowiczów Polskiej Ligi Seniorów . Osoby zainteresowane produktami mogą do nas pisać celem otrzymania informacji.

Jak działa CBD

Misją Akademii Cannabis jest działanie na rzecz : zwiększenia świadomości zdrowotnej inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej społeczeństwa. „Chorzy w Polsce muszą wiedzieć, czy ich prawo do profilaktyki, leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zapisane w ustawie o prawach pacjenta, jest realizowane” . Państwo musi z kolei wiedzieć jak bardzo profilaktyka, leczenie, które oferuje, odbiega od współczesnej wiedzy medycznej i co powinno zmienić. Akademia Cannabis zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa. Swoją aktywnością Akademia chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci, by wspólnymi siłami zmieniać niekorzystne statystyki. Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego. Naszym wspólnym celem jest zrzeszenie środowiska pacjentów, lekarzy oraz specjalistów. Edukacja i dostarczenie informacji (pacjentom, pracownikom służby zdrowia) na temat Cannabis potocznie mówiąc „Konopie” lub „Medyczna Marihuana”. Zaproponować lub znaleźć rozwiązania które pomogą ujednolicić system prawny (co pacjenci mogą zrobić, aby nie narażać się na konsekwencje karne). Jesteśmy częścią powstającego nowego projektu, aby przynieść brakujące ogniwo dla edukacji Cannabis w Polsce. Skupiamy naszą uwagę głównie na szkoleniach :

  • lekarzy rodzinnych, geriatrii
  • pielęgniarek
  • opiekunów osób starszych
  • osób zainteresowanych zagadnieniami stosowania oleju konopnego CBD wzbogaconego kannabinolami
  • badaniach i rozwoju nowych produktów.  Innowacje są kluczem do naszego sukcesu. Działalność badawcza realizowana jest przez zespół doświadczonych naukowców we współpracy z firmami stowarzyszonymi , instytutami badawczymi i uniwersytetami zarówno w Holandii , Izraelu, Czechach , USA, Polski.

Jesteśmy ekspertami, posiadamy ogromne doświadczenie poparte medycznym zapleczem. Medican Campus to źródło informacji oraz przestrzeń dla pacjentów, lekarzy, naukowców, którzy chcą zdobyć wsparcie, wymienić się wiedzą o zastosowaniach i innowacjach w temacie Cannabis – jej pochodnych, ekstraktach i olejach. Szkolenia prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Piekoszewskiego Profesora nauk medycznych, specjalisty toksykologii absolwenta Akademii Medycznej w Krakowie. Jednego z najwybitniejszych dydaktyków i naukowców w zakresie toksykologii oraz analityki toksykologicznej i farmaceutycznej w Polsce.

CBD – trzy małe litery, które mogą zrewolucjonizować sposób,w jaki ludzie postrzegają leki i ich możliwości leczenia. Badanie przeprowadzone w kwietniu tego roku wykazało, że 55% Amerykanów regularnie przyjmuje leki na receptę. Ten odsetek może nie wydawać się zbyt niepokojący, ponieważ leki na receptę stały się tak znormalizowane. Jednak negatywne konsekwencje leków na receptę, w tym wybuchający kryzys opioidowy,podkreślają czasami śmiertelne konsekwencje naszej fiksacji na lekach na receptę. Niestety,wiele alternatywnych metod leczenia, tj. środki homeopatyczne,zazwyczaj nie mają wsparcia badaniowego ani naukowego, aby można je było uznać za realną i skuteczną alternatywę.
Wprowadźmy CBD
W ciągu roku (i wiele lat wcześniej)wykazano,że kannabidiol jest potencjalną terapią na:
o niepokój
o padaczka / drgawki
o zaburzenia psychotyczne
o rehabilitacja udarowa
o PTSD
o ból
o zapalenie jelita grubego
o wysokie ciśnienie krwi
o uraz wątroby

Badania CBD w zaokrągleniu
Logicznym początkiem tej listy jest ogólna aktualizacja dotycząca CBD. Opublikowany w czerwcu przegląd poddał ocenie ogromną ilość istniejących badań, danych i badań z zamiarem aktualizacji i syntezy ogromnych ilości danych.
Nadrzędne wnioski

CBD jest bezpieczne w użyciu
– istnieje poważna potrzeba dalszych badań,ponieważ większość badań przeprowadzono w leczeniu padaczki i zaburzeń psychotycznych
– najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są zmęczenie, biegunka i zmiany w apetycie / wadze.

Olej Konopny CBD wzbogacony o kannabinoidy w 99,8% czysty